Ayat-ayat Al Qur’an Tentang Hukum Pidana

* Sanksi-sanksi

 • Macam-macam hukuman
  • Hudud (hukuman yang telah ditentukan): 2:178, 5:45

* Kejahatan murtad (keluar agama)

 • Yang dianggap murtad
  • Mencaci Nabi: 9:12
  • Memaksa untuk murtad: 16:106
 • Sanksi murtad
  • Hukuman murtad di akhirat: 2:217

* Kejahatan membunuh

 • Hukum membunuh
  • Kekejian membunuh: 17:33
  • Membunuh adalah dosa besar: 2:84, 4:29, 4:30, 4:92, 4:93, 5:32
  • Ancaman terhadap pembunuhan: 2:85, 4:92, 4:93, 5:32
  • Membunuh diharamkan
   • Membunuh anak: 6:137, 6:140, 6:151, 16:58, 16:59, 25:68, 60:12, 81:8, 81:9
   • Orang yang pertama membunuh: 5:27, 5:28, 5:29, 5:30
 • Jenis-jenis pembunuhan
  • Pembunuhan dengan sengaja: 2:178, 4:93
  • Pembunuhan tidak sengaja: 4:92
 • Sanksi membunuh
  • Kisas (hukuman balasan)
   • Diwajibkannya kisas: 2:178, 2:179, 5:45, 6:151, 17:33
   • Hikmah pelaksanaan kisas: 2:179
   • Kisas di kalangan Bani Israel: 5:45
   • Memaafkan kisas: 2:178, 5:45
   • Pilihan dalam kisas: 2:178
   • Kisas antara laki-laki dan wanita: 2:178
   • Membunuh hamba dibalas dengan hamba: 2:178
   • Wali si mayit yang menentukan kisas: 5:45, 17:33
   • Menuntut kisas dengan cara yang tidak benar: 6:151, 17:33, 25:68
  • Diat (denda) pembunuhan
   • Diwajibakannya diat: 2:178, 4:92
   • Membunuh setelah menerima diat: 2:178
  • Kafarat membunuh: 4:92
  • Penyesalan si pembunuh dan taubatnya: 4:92

* Kejahatan selain membunuh

 • Sanksi melukai orang lain
  • Kisas bagi yang melukai orang lain: 5:45
  • Gugurnya hukuman melukai orang lain: 5:45

* Kejahatan berzina

 • Hukum berzina
  • Kekejian berzina: 4:24, 4:25, 5:5, 17:32, 19:28, 23:7, 70:31
  • Keutamaan meninggalkan hal-hal yang keji: 4:31, 17:32, 23:5, 23:10, 23:11, 42:37, 53:32, 70:29, 70:30, 70:31
  • Dipaksa berbuat zina: 24:33
  • Zina anggota badan: 24:30, 24:31
 • Penetapan berzina
  • Kesaksian atas zina: 4:15, 24:4, 24:13
 • Sanksi berzina
  • Mendera pelaku zina
   • Jumlah dera bagi pelaku zina: 24:2
   • Mendera perawan pelaku zina: 24:2
   • Mendera hamba wanita pelaku zina: 24:25
   • Cara-cara mendera pelaku zina: 24:2

* Kejahatan menuduh orang lain berbuat zina

 • Hukum menuduh orang lain berbuat zina
  • Menuduh berzina adalah dosa besar: 24:4, 24:23
 • Sanksi menuduh orang lain berbuat zina
  • Mendera orang yang menuduh berzina: 24:4
  • Kesaksian penuduh zina tidak diterima: 24:4
  • Penuduh zina yang menyesal dan menarik kembali tuduhannya: 24:5

* Kejahatan mencuri

 • Sanksi mencuri
  • Pemotongan tangan pencuri
   • Hukum memotong tangan pencuri: 5:38

* Kejahatan begal-rampok

 • Hukum begal dan perampokan
  • Taubatnya perampok dan pembegal: 5:34
 • Sanksi perampok dan pembegal: 5:33

* Kejahatan menentang penguasa

 • Sanksi penentang
  • Memerangi penentang: 49:9
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s